Послуги з охорони праці

Сумський експертно-технічний центр "Прайм" пропонує комплексний підхід до забезпечення безпеки на робочих місцях, спеціалізуючись у сферах навчання з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, атестації робочих місць, професійного навчання, а також перевірки обладнання підвищеної небезпеки. Проводимо аудит та експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва. Наша мета - забезпечити високий рівень безпеки праці та зниження ризиків для працівників у різних галузях.

Навчання

Ми проводимо навчання та перевірку знань з видачею посвідчень або свідоцтв Державного зразка

  • Загальний курс з ОП (Охорони Праці);

  • Навчання за НПАОП (Нормативно Правові Пкти з Охорони Праці)

  • Електробезпека

  • Пожежна безпека

  • Цивільний захист

  • Навчання за професіями (кваліфікаційне)

Технічний огляд та експертне обстеження обладнання підвищеної небезпеки

Повний комплекс послуг з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження машин, механізмів, обладнання, устаткування підвищеної небезпеки. Перевірка та оцінка технічного стану обладнання, умов і строків подальшої безпечної експлуатації, а також ідентифікація необхідності ремонту, модернізації, реконструкції, або виведення обладнання з експлуатації згідно ПКМУ № 687

Ми допоможе Вам отримати дозвіл або декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки або на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно ПКМУ № 1107 та ПКМУ № 77

Оцінки умов праці на робочих місцях з метою визначення відповідності цих умов вимогам охорони праці, санітарним нормам та іншим нормативним актам. Ця процедура включає в себе аналіз рівня шкідливих та небезпечних факторів, оцінку ергономічних характеристик робочих місць, а також перевірку наявності та ефективності засобів індивідуального та колективного захисту. Атестація робочих місць здійснюється з метою забезпечення безпеки та здоров'я працівників, а також для визначення необхідності вжиття заходів щодо покращення умов праці.

Дозвіл та Декларація Держпраці
Атестація робочих місць

Зв'яжіться з нами!

Ми надамо консультацію та пропозиції щодо вирішення буд-яких задач!